et

ANT Company OÜ esindab Teie firma huve Eesti territooriumil, täites profesionaalselt ja täpselt etteantud ülesandeid. Me mõistame meile pandud vastutust ja õigustame Teie usaldust.

Töötame samuti koos erinevate valdkondade spetsialistidega (juristid, raamatupidajad, tolliagendid, logistikud jt). Vajaduse korral võime pakkuda Teile võimalust rakendada lühiajaliselt või pikemaks perioodiks spetsialisti, keda on vaja Teie kitsalt piiritletud ülesannete lahendamiseks. Sel viisil saab Teie firma kõige edukamalt ja märkimisväärse kokkuhoiuga saavutada endale püstitatud eesmärgid.

Meie teenuste lühike loetelu:

 • Läbirääkimiste pidamine partneri poolt
 • Abi läbirääkimiste ettevalmistamisel ja läbiviimisel
 • Ühine tarnijate külastamine
 • Ühine klientide külastamine
 • Müüjate otsing ja nendega läbirääkimiste pidamine
 • Tootjate otsing ja nendega läbirääkimiste pidamine
 • Jaemüügivõrkude otsing ja nendega läbirääkimiste pidamine
 • Meie partnerite ja nende toodete tutvustus kooskõlastatud klientidele
 • Logistikafirmade otsing
 • Tootearenduse partnerite otsing
 • Tehnilist tuge (teenus) pakkuvate organisatsioonide otsing
 • Sõit partnerit huvitavasse riiki, et lahendada tema püsititatud ülesandeid
 • Ühine näituste külastamine
 • Regulaarne partneri huvide esindamine teda huvitavatel turgidel
 • Esinduse või tütarfirma avamine
 • Spetsialistide otsing
 • Kontori otsing
 • Muude formaalsuste täitmine ettevõtte tööks teises riigis                                                                               

Kui Teid huvitas meie ettepanek, võtke meiega ühendust aadressil info@ant-company.ee või Skype kaudu, aga võite ka helistada. Tutvume rõõmuga Teie konkreetse olukorraga ja tervitame Teid meie partnerite ringis.

Estonian